Kartu možete micati koristeći se strelicama za smjerove te uvećavati klikom na +/-. Klikom na oznaku lokacije možete dobiti više informacija. Po karti se možete kretati koristeći i vaš miš držeći pritisnutu lijevu tipku miša te ga istovremeno pomičući u svim smjerovima.

CENTRALA
info@eksplo-promet.hr
+385 1 6222 192

Fax: +385 1 6222 180

DIREKTOR
Boris Mataić

boris.mataic@eksplo-promet.hr
+385 1 6238 693

PROKURIST
Josip Breček
josip@eksplo-promet.hr
+385 1 6238 692

FINANCIJE i RAČUNOVODSTVO

Anita Mataić

anita@eksplo-promet.hr

+385 1 6222-192

Ljiljana Klenović

ljiljana.klenovic@eksplo-promet.hr
+385 1 6238 695

VELEPRODAJA / MALOPRODAJA
Boris Mataić
boris.mataic@eksplo-promet.hr
+385 1 6238 693

Ivan Breček
ivan.brecek@eksplo-promet.hr
+385 1 6238 691

UPUTE U PISANOM OBLIKU PREMA ADR-u

Molimo Vas da radi vlastite sigurnosti pročitajte i preuzmete upute o pravilnom postupanju s opasnim tvarima prema ADR-u. Preuzmite
 
 

INFORMACIJE

Eksplo-promet d.o.o.
Jurjevski hrast 3
10410 Velika Gorica
Hrvatska / Croatia

OIB: 82161031080

+385 1 6222 192
+385 1 6222 180
info@eksplo-promet.hr
 
 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak:
7:30 – 15:30 sati

RADNO VRIJEME UREDA
PON. – PET. od 7:30 do 15:30 sati

Copyright © 2015. Eksplo Promet d.o.o. Sva prava pridržana.